TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

 

 

     Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı sıhhi tesisat, ısıtma ve doğal gaz bina içi tesisatı, ev ve ticari tip soğutucular, soğuk oda ve depolar, frigorifik araç ve araç klimaları, ev tipi klima cihazları ile iklimlendirme sistemlerinin montajı, devreye alınması, arıza ve bakım işleri ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.


     Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme; insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaç olan suyu sağlıklı bir şekilde kullanmaları, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, kapalı ortamlarda insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, sağlıklı çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin ve tıbbi ürünlerin, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar ve hedefler.

     Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen, sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde ısınma amacıyla kullandığımız doğal gazın dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın kısıtlı oluşu ve doğal gazın özelliği itibarıyla diğer yakacaklardan birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve verimli kullanılması ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir.

 

 

 

 

     Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal gazın hızla yayılmasından dolayı büyük oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların imalatını yapan firmaların hızla kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını oluşturmaktadır.


     Soğutma ve iklimlendirme, insan hayatının rahat ve konforlu yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir sektördür. Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesiyle birlikte ülkemizde soğutma ve iklimlendirme alanları da (buna paralel olarak) gelişmektedir.

 

 

     Alanın Altında Yer Alan Dallar


Yapı Tesisat Sistemleri,
Soğutma Sistemleri,
İklimlendirme Sistemleridallarında eğitim verilmektedir.

 

 

     Eğitim ve Kariyer İmkânları


     Meslek eğitimi, meslek liselerinin bu alanın diploma programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini bu alanlarda tamamlayan öğrenciler, meslek yüksekokullarının alanının devamı niteliğindeki bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Yüksek öğretime geçemeyenler ise meslek lisesinde kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp çalıştırabilirler.

 

 

 

 

     Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmealanında eğitim alan bireyler,çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık alanda ve her türlü iklim koşullarında yürütür. Bu alandaki tüm çalışanlar, görevlerini yaparken diğer sektörlerdeki çalışanlarla ve müşterilerle sağlıklı etkileşimde bulunmalı ve görevlerini meslek ahlakına uygun olarak yürütmelidirler.


     Delici, kesici, yanıcı özellikteki çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına uymak ve dikkatli çalışmak zorundadırlar.

 

 

 

 

     Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının hızla yayılması bu sektörde bilgi, beceri ve belgeye sahip yetişmiş eleman ihtiyacını doğurmaktadır. 21 Temmuz 2004 tarihli ve 25.529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Sertifikası Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin


     1. maddesi (İ) bendi uyarınca “İç tesisat ve servis hatları sahipleri, doğalgazla ilgili faaliyetlerinde, tesisatçı kadrolarında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş belgelere sahip personel çalıştırmak zorundadır.’’ denilmektedir. Bu nedenle doğal gaz sektörü, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanından yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını artırmaktadır.


     Bu sektördeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim alan bireyler, bu meslekle ilgili faaliyet gösteren bir şirkette çalışılabilir, ustalık belgesini almak koşuluyla kendi iş yerini de açabilir.

 

İSTİHDAM ALANLARI

 

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 

1. Sıhhi tesisat taahhüt firmalarında,

 

2. Yakıcı cihazların servislerinde,

 

3. Fabrikaların kazan dairelerinde,

 

4. Doğal gaz taahhüt firmalarında,

 

5. Isıtma tesisatı taahhüt firmalarında,

 

6. Klima servislerinde,

 

7. Soğutma servislerinde,

 

8. Ticari tip soğutucu üreten firmalarda,

 

9. Soğutma tesisatı taahhüt firmalarında,

 

10. Soğuk hava depolarında,

 

11. Frigorifik araç ve araç klima servislerinde,

 

12. Beyaz eşya servislerinde,

 

13. Eğitim aldığı dal ile alakalı kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler.